Βαθιές Οριζόντιες Ρωγμές στη Βαμμένη επιφάνεια

ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ

Βαθιές Οριζόντιες Ρωγμές στη Βαμμένη επιφάνεια

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΑ 1Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα, συνήθως σε αρκετά πορώδη επιφάνεια.
ΑΙΤΙΑ 2: Εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με πολύ παχύ στρώμα χρώματος.
ΑΙΤΙΑ 3: Χρώμα χαμηλής ποιότητας.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Εάν το πρόβλημα είναι έντονο

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ 2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο  (ένα χοντρό και ένα ψιλό χέρι)
ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Εάν το πρόβλημα είναι ήπιο

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ 2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο STOCOCRYL
ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.