Με Ελαφρά Τριβή το χρώμα βγαίνει στο χέρι

Με Ελαφρά Τριβή το χρώμα βγαίνει στο χέρι

Με ελαφρά τριβή το χρώμα βγαίνει στο χέρι. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: Χρήση κακής ποιότητας χρώματος (ασβέστης, υδρόχρωμα, κόλλα ή ανάμειξη τέτοιων υλικών με πλαστικό χρώμα).

ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση του προηγούμενου χρώματος, όπου είναι δυνατόν.

ΒΗΜΑ 2: Αποχαρτάρισμα της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.