Ο Τοίχος όταν πλένεται βγάζει στο πανί

ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ

Ο Τοίχος όταν πλένεται βγάζει στο πανί

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΑ 1: Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.
ΑΙΤΙΑ 2: Εφαρμογή του χρώματος σε συνθήκες διαφορετικές από τις προτεινόμενες (θερμοκρασία, υγρασία, αραίωση, πάχος επίστρωσης)
ΑΙΤΙΑ 3: Χρήση ενός υπερβολικά σκληρού μέσου τριβής (πχ. συρμάτινη βούρτσα)
ΑΙΤΙΑ 4Πλύσιμο της επιφάνειας πριν το πλήρες στέγνωμα του χρώματος.
ΑΙΤΙΑ 5Χρήση πολύ ισχυρού απορρυπαντικού.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας με το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL. Η επιφάνεια πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει πλήρως πριν την επαναβαφή της. Το πλύσιμο της επιφάνειας πρέπει να γίνει με σφουγγάρι ή πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.