Το Χρώμα έχει ξεφλουδίσει

Το Χρώμα έχει ξεφλουδίσει

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας το χρώμα έχει ξεφλουδίσει. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: Κακή πρόσφυση που οφείλεται σε:
α) Εφαρμογή χρώματος πάνω σε γυαλιστερή, λόγω χρήσης αναραίωτου ασταριού ,  επιφάνεια.
β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.
γ) Ανεπαρκής προεργασία επιφάνειας ( υπολείμματα σκόνης, λαδιού, και μούχλας).
δ) Συσσωρευμένη υγρασία στο εσωτερικό της τοιχοποιϊας, η οποία εξέρχεται δια μέσου των πόρων της.
ε) Αστάρωμα με κακής ποιότητας αστάρι.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία της κακής πρόσφυσης είναι η υγρασία θα πρέπει να εντοπιστούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να διορθωθούν. Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση του αποφλοιωμένου χρώματος από την επιφάνεια με τη βοήθεια σπάτουλας, γυαλόχαρτου ή σκληρής βούρτσας.

ΒΗΜΑ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER στη σωστή αραίωση (ούτως ώστε η επιφάνεια να μην γυαλίζει καθόλου). ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.