Το Χρώμα παρουσιάζει Διαφορετικές Αποχρώσεις μετά την εφαρμογή του

Το Χρώμα παρουσιάζει Διαφορετικές Αποχρώσεις μετά την εφαρμογή του

Σε βαμμένη επιφάνεια εμφανίζονται σημεία που έχουν διαφορετική απόχρωση από αυτή που αρχικά εφαρμόστηκε στον τοίχο. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α) Ανομοιόμορφο άπλωμα του χρώματος λόγω κακής εφαρμογής (μια ρολιά διασταυρώνεται με την προηγούμενη μετά από χρονικό διάστημα, το οποίο επιτρέπει στο χρώμα να μην έχει στεγνώσει επαρκώς).
β) Επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν ασταρωθεί σωστά.
γ) Επιφάνειες με διαφορετικό πορώδες κατά τόπους.
δ) Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
ε) Απόχρωση που έχει γίνει σε μηχανή και παρουσιάζει προβλήματα στη διασπορά των χρωστικών, λόγω υπερβολικής ποσότητάς τους (επίπλευση).

ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας σε δύο επιστρώσεις με το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL, με την προτεινόμενη αραίωση. Η εφαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια πρέπεινα είναι συνεχόμενη και να μη διακόπτεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.