Φαίνονται τα Στοκαρίσματα στις Βαμμένες επιφάνειες

ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ

Φαίνονται τα Στοκαρίσματα στις Βαμμένες επιφάνειες

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΑ 1: Στοκαρισμένη επιφάνεια, η οποία δεν έχει ασταρωθεί.
ΑΙΤΙΑ 2: Χρήση χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας
ΑΙΤΙΑ 3: Κακό στοκάρισμα μη λεία επιφάνεια (άτριφτη)
ΑΙΤΙΑ 4: Μεγάλη αραίωση του χρώματος

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

ΒΗΜΑ 1: Αστάρωμα της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.