Εσωτερικό Σπιτιού

Στα ταβάνια και σε ψηλά σημεία των τοίχων έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες. Τι έχει συμβεί; ΑΙΤΙΑ: α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων) που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες. γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν είναι τις βλέπει ήλιος και δεν...