Χρώμα «ΠΑΝΟΣ»

panoschroma_title-border_01
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

panoschroma_vivechrom_brand

VIVECHROM

Η VIVECHROM από το 1932 είναι η Νο1 εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και επενδύοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

panoschroma_berling_brand

BERLING

Η BERLING ABEE από το 1968 είναι Eλληνική Bιομηχανία Xρωμάτων που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση οικοδομικών, μονωτικών, θερμομονωτικών, βιομηχανικών, διακοσμητικών χρωμάτων και χρωμάτων επιπλοποιίας.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

ΔΟΜΗΣΗ
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

ΧΡΩΜΑΤΑ
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

panoschroma_vivechrom_brand

VIVECHROM

Η VIVECHROM από το 1932 είναι η Νο1 εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και επενδύοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

panoschroma_berling_brand

BERLING

Η BERLING ABEE από το 1968 είναι Eλληνική Bιομηχανία Xρωμάτων που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση οικοδομικών, μονωτικών, θερμομονωτικών, βιομηχανικών, διακοσμητικών χρωμάτων και χρωμάτων επιπλοποιίας.

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

ΒΑΦΕΣ
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

chromapanos_vechro_brand

VECHRO

H VECHRO είναι η Νο1 σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα) στην Ελληνική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Ορισμένα από τα Έργα μας

panoschroma_title-border_01
ΚΤΙΡΙΑ
Κτίριο Βαμμένο Γκρι Απόχρωση
panoschroma-paint-building-0115
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Κτίριο Βαμμένο Ανοιχτή Μπλε Απόχρωση
panoschroma-paint-building-0103
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Κτίριο Βαμμένο Γκρι με Ροζ Απόχρωση
panoschroma-paint-building-24
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
ΙΣΟΓΕΙΑ
Ισόγειο Βαμμένο Ανοιχτή Πορτοκαλί Απόχρωση
panoschroma-paint-building-83
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
ΔΙΩΡΟΦΑ
Διώροφο Βαμμένο Κίτρινο με Γκρι Απόχρωση
panoschroma-paint-building-146
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Διώροφο Βαμμένο Πράσινη με Λευκή Απόχρωση
panoschroma-paint-building-48
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Διώροφο Βαμμένο Πορτοκαλί με Λευκή Απόχρωση
panoschroma-paint-building-24
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
Τριώροφο Βαμμένο Μπορντώ με Γκρι Απόχρωση
panoschroma-paint-building-46
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΑ
Τετραώροφο Βαμμένο Γαλάζια με Γκρι Απόχρωση
panoschroma-paint-building-51
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Τετραώροφο Βαμμένο Κίτρινη με Μπεζ Απόχρωση
panoschroma-paint-building-160
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΑ
Πενταώροφο Βαμμένο Μπεζ με Κίτρινη Απόχρωση
panoschroma-paint-building-153
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Πενταώροφο Βαμμένο Γκρι με Ροζ Απόχρωση
panoschroma-paint-building-71
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»
Πενταώροφο Βαμμένο Γκρι με Λευκή Απόχρωση
panoschroma-paint-building-61
ΧΡΩΜΑ «ΠΑΝΟΣ»

Στο χρώμα ΠΑΝΟΣ η Απόχρωση διαβάζεται

panoschroma_title-border_01
Ποιοτικό Αποτέλεσμα  /  Άμεση Υποστήριξη  /  Ασυναγώνιστες Τιμές
ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΣ > KOURASANIT > CHROMA PANOS > VOLOS

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ

Η αγάπη για τα φυσικά υλικά και η πεποίθηση ότι εναρμονίζονται απόλυτα με την φυσική ομορφιά και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του Πηλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, αποτέλεσαν τον λόγο που η KOURASANIT ήρθε πιο κοντά στον Βόλο.

panoschroma_tips_img_0009

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Βασικές πληροφορίες στον Υπολογισμό του χρώματος, στο Φωτισμό, στο Εσωτερικό και Εξωτερικό χώρο, στις Ξύλινες επιφάνειες, στις Μεταλλικές επιφάνειες, στις Καιρικές συνθήκες.

ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΣ > KOURASANIT > CHROMA PANOS > VOLOS

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Χάρτης με τα καταστήματα Χρώμα «ΠΑΝΟΣ» και φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία για οτιδήποτε χρειάζεται ο χώρος. Έμπειρο προσωπικό προτείνει τη πιο σωστή πρόταση στις ανάγκες του περιβάλλον.